Brief besturen staking januari 2020
Nieuwsbrief 9
Nieuwsbrief 8
Feest nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Sporttoernooien
Nieuwsbrief 5
Brief besturen over staking 6 november
Staking 6 november
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Schoolgids 2019-202
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Vakantierooster 2019-2020 en overige vrije dagen
Oudertevredenheidsonderzoek 2017
Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018
Dyslexieprotocol Bethelschool
Dyscalculieprotocol Bethelschool
Schooltijden per 29 augustus 2016
Inspectierapport Bethelschool 2015
Naschoolse opvang Arena en Kolderzolder
Vrij vragen...