Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Schoolgids 2019-202
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Vakantierooster 2019-2020 en overige vrije dagen
Oudertevredenheidsonderzoek 2017
Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018
Dyslexieprotocol Bethelschool
Dyscalculieprotocol Bethelschool
Schooltijden per 29 augustus 2016
Inspectierapport Bethelschool 2015
Naschoolse opvang Arena en Kolderzolder
Vrij vragen...