Juni 2018

04-06-2018
Groepen 1 t/m 7 schoolreisje
06-06-2018 tot en met 22-06-2018
Cito-eindtoetsen

Juli 2018

04-07-2018
Studiedag leerkrachten. Alle kinderen vrij!
19-07-2018
Juffen-/meesterdag
20-07-2018 tot en met 31-08-2018
Zomervakantie