April 2018

23-04-2018 tot en met 23-04-2018 8:20 - 8:40
Inschrijven avondvierdaagse bij de ouderraad (bij de tribune)
24-04-2018 tot en met 24-04-2018 8:20 - 8:40
Inschrijven avondvierdaagse bij de ouderraad (bij de tribune)
26-04-2018 tot en met 26-04-2018
Koningsspelen op De Ark
27-04-2018 tot en met 11-05-2018
Meivakantie

Mei 2018

28-05-2018 tot en met 28-05-2018 08:30 - 09:30
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
29-05-2018 tot en met 01-06-2018
Avondvierdaagse [let op! gecorrigeerde datum!]

Juni 2018

11-06-2018 tot en met 11-06-2018
Deze week: Toetsen van het Cito Volgsysteem
18-06-2018 tot en met 18-06-2018
Deze week: Toetsen van het Cito Volgsysteem

Juli 2018

03-07-2018 tot en met 03-07-2018
Schoolreisje t/m leerjaar 7
04-07-2018 tot en met 04-07-2018
Studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn vrij.
09-07-2018 tot en met 11-07-2018
Texelkamp schoolverlaters
16-07-2018 tot en met 16-07-2018 08:30 - 09:30
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
18-07-2018 tot en met 18-07-2018
Schoolverlatersavond
19-07-2018 tot en met 19-07-2018
Studiedag voor het team. Alle leerlingen zijn vrij.
20-07-2018 tot en met 20-07-2018
Start van de zomervakantie
23-07-2018 tot en met 31-08-2018
Zomervakantie