Juni 2018

04-06-2018 tot en met 15-06-2018
Cito periode
17-06-2018 tot en met 17-06-2018
Vaderdag
20-06-2018 tot en met 22-06-2018
Kamp groep 8
25-06-2018 tot en met 25-06-2018
Studiedag, kinderen zijn vrij

Juli 2018

06-07-2018 tot en met 06-07-2018 17:00 - 20:00
Zomerfeest
12-07-2018 tot en met 12-07-2018
Ouderbedankavond
16-07-2018 tot en met 16-07-2018
Afscheidsavond groep 8
18-07-2018 tot en met 18-07-2018
Uitzwaaien
19-07-2018 tot en met 19-07-2018
Continurooster
20-07-2018 tot en met 20-07-2018
Studiedag, kinderen zijn vrij
23-07-2018 tot en met 02-09-2018
Zomervakantie